/ * verze 2019-11-04
* -------------------- Zdarma pro nekomerční použití --------------------
*
* Pro nekomerční účely můžete zdarma použít PWS_Dashboard
* pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0.
*
* http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.en_US
*
* ----- Tato verze CanvasJS použitá v PWS_Dashboard ----------
*
* Vývojář PWS_Dashboard použil komerční placenou licenci.
* Ale tato licence zakazuje použití této verze bez „vodoznaku“
* skriptu canvasjs v jakémkoli jiném produktu nebo skriptu!
* ================================
*
* ---- Ostatní skripty / produkty používané v PWS_Dashboard ---------------
*
* Vyvinul jsem značné úsilí, abych zkontroloval, zda jsou použity jiné materiály (CR).
* Pokud zjistíte, že máte práva, kontaktujte mě na pwsdashboard.com
* 
*
* azimuth.php od „niko of weather-watch“
* codebird od Jublo Limited  GNU General Public License 3.0
* moon.php upraveno Mattem „dxprog“ Hackmannem  GNU General Public License
* moonpahse.php od Samira Shaha (http://rayofsolaris.net) licence MIT
* Featherlight http://noelboss.github.io/featherlight/ licence MIT
* jQuery v3.4.1 | c) Nadace JS a další přispěvatelé | jquery.org/license
* Moment.js od https://momentjs.com/ licence MIT.
*
* Některé úplné skripty (sady) jsou používány od Ken True z http://saratoga-weather.org/:
* Analyzátor holého textu wxsim, všichni uživatelé WXSIM to znají
* Udržuje také skripty výstrah NWS, zkontrolujte soubor readme na ./nws-alerts/NWS-alerts_read_me.html
*
*
*
* A zvláštní poděkování Brianovi Underdownovi za jeho původní práci pro použitou grafiku.
* Jeho skvělá práce je široce viditelná ve více svg souborech, css a dalších blocích použitých v této šabloně
*
* ---------- Varování: ------------------------------------- ----------
* Nekombinujte prosím grafiky a skripty z různých šablon
* protože to může vést k obtížně laditelným problémům.
*
* S dotazy nebo problémy se vždy obraťte na autora šablony.
*
* /