Vnitřní teplota
Ochlazování
22.7°C
-1.0°
Vnitřní vlhkost
V pořádku
63%
-2%
Pocitově
Pocitově
22.7°C
Teplo
Varování pro nízké teploty
Teploty dlouhodobě nižší než 15°C/59°F mohou způsobit:
Zvýšenou vlhkost
Riziko nachlazení a onemocnění dýchacích cest

Varování pro vysoké teploty
Teploty dlouhodobě vyšší než 25°C/77°F mohou způsobit:
Nebezpečí přehřátí elektrických spotřebičů
Poruchy spánku
Varování pro nízkou vlhkost
Vlhkost dlouhodobě nižší než 35% může způsobit:
Sucho v ústech, svědění kůže a vlasů.
Riziko nachlazení a onemocnění dýchacích cest.
Nebezpečí alergií z prachu.

Varování pro vysokou vlhkost
Vlhkost dlouhodobě vyšší než 80% může způsobit:
Pocit podráždění.
Poruchy spánku.
© Info
CSS/SVG/PHP skripty byly vytvořeny weather34.com pro použití v šabloně Weather34© 2015-2019
Grafy zkompilované a vykreslené pomocí CanvasJs.com v2.3.1 GA (CC BY-NC 3.0) Non-Commercial-Version
Vnitřní čidla teploty a vlhkosti jsou umístěny v prostoru kuchyně a nevyjadřují hodnoty v celém bytě.